Koorstraat 2
1811 GP, Alkmaar
NH NL 072 548 99 99


Behoud

De Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar is de eigenaar van de Grote Sint Laurenskerk en werkt nauw samen met de Stichting Theater De Vest/Grote Sint Laurenskerk. Laatstgenoemde huurt de Grote Kerk en verzorgt de culturele programmering. Het onderhoud van de kerk wordt door de Stichting Behoud gefinancierd uit een combinatie van gemeentelijke bijdrage, diverse projectsubsidies en fondsenwerving.

Restauratie Consistorie en raampartijen
Naast het reguliere restauratie- en onderhoudswerk dat jaarlijks in opdracht van de Stichting Behoud wordt uitgevoerd, is een tweetal specifieke restauratieprojecten voorzien. Voor de korte termijn is dat de restauratie van de Consistorie (gewelf, lambrisering, vast meubilair en inrichting). Daarmee worden de monumentale elementen in oude luister hersteld en ontstaat een comfortabel bruikbare ruimte met historische uitstraling en beleving. De restauratie start eind 2018 en zal een jaar in beslag nemen. De ruimte wordt publiekstoegankelijk en krijgt een leerlingwerkplaats. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door subsidies van onder meer Provincie Noord-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
In 2019 zal een omvangrijke restauratie van de westelijke grote raampartijen in het zuid-transept in gang worden gezet.

Heeft u een vraag voor de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar? Die kunt u stellen middels dit formulier.