AE 0342

Behoud


De Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar is de eigenaar van de Grote Sint Laurenskerk en werkt nauw samen met de Stichting Theater De Vest/Grote Sint Laurenskerk. Laatstgenoemde huurt de Grote Kerk en verzorgt de culturele programmering. Het onderhoud van de kerk wordt door de Stichting Behoud gefinancierd uit een combinatie van gemeentelijke bijdrage, diverse projectsubsidies en fondsenwerving.

Restauratie Consistorie en raampartijen
Naast het reguliere restauratie- en onderhoudswerk dat jaarlijks in opdracht van de Stichting Behoud wordt uitgevoerd, is een tweetal specifieke restauratieprojecten voorzien. Voor de korte termijn was dat de restauratie van de Consistorie (gewelf, lambrisering, vast meubilair en inrichting). Daarmee werden de monumentale elementen in oude luister hersteld en ontstond een comfortabel bruikbare ruimte met historische uitstraling en beleving. Dit alles werd mogelijk gemaakt door subsidies van onder meer Provincie Noord-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2019 is een omvangrijke restauratie van de westelijke grote raampartijen in het zuid-transept in gang gezet.

Heb je een vraag voor de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar? Die kun je stellen middels dit formulier.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]