Orgelluiken 5

Behoud en Vrienden


De Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar is de eigenaar van de Grote Sint Laurenskerk en werkt nauw samen met de Stichting Theater De Vest/Grote Sint Laurenskerk. Laatstgenoemde huurt de Grote Kerk en verzorgt de culturele programmering. Het onderhoud van de kerk wordt door de Stichting Behoud gefinancierd uit een combinatie van gemeentelijke bijdrage, diverse projectsubsidies en fondsenwerving.

Restauratie Consistorie en raampartijen
Naast het reguliere restauratie- en onderhoudswerk dat jaarlijks in opdracht van de Stichting Behoud wordt uitgevoerd, is een tweetal specifieke restauratieprojecten voorzien. Voor de korte termijn was dat de restauratie van de Consistorie (gewelf, lambrisering, vast meubilair en inrichting). Daarmee werden de monumentale elementen in oude luister hersteld en ontstond een comfortabel bruikbare ruimte met historische uitstraling en beleving. Dit alles werd mogelijk gemaakt door subsidies van onder meer Provincie Noord-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2019 is een omvangrijke restauratie van de westelijke grote raampartijen in het zuid-transept in gang gezet.

Heb je een vraag voor de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar? Die kun je stellen middels dit formulier.

De Grote Sint Laurenskerk kent twee vriendengroepen: de 'Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk Alkmaar' en de 'Vrienden van het Orgel'. 

Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk Alkmaar
De Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk Alkmaar zijn nauw betrokken geweest bij de laatste intensieve restauratie van het kerkgebouw, dat in 1996 werd voltooid. Maar een monument is nooit af en de Vrienden zetten zich nog dagelijks in om gelden bijeen te brengen voor restauratie en/of instandhouding van onderdelen van dit historische gebouw. Tevens leiden zij iedere vrijdag in de maanden mei, juni, juli en augustus bezoekers rond in het kerkgebouw. Kijk voor meer informatie over de Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk op www.vriendengrotesintlaurenskerk.nl.

Vrienden van het Orgel
De Vrienden van het Orgel hebben als voornaamste doelstelling de in het kerkgebouw aanwezige historische orgels te promoten en helpen met raad en daad bij de organisatie van orgelconcerten. Vanaf half mei tot begin september zijn er iedere vrijdag twee kaasmarktconcerten die beginnen om 12.00 en 13.00 uur. In de maanden juli, augustus en begin september is er iedere woensdagavond een Zomeravondconcert, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze concerten zijn de Orgelvrienden aanwezig voor informatie. Kijk voor meer informatie over de Vrienden van het Orgel op www.alkmaarorgelstad.nl.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]