Koorstraat 2
1811 GP, Alkmaar
NH NL 072 548 99 99


Permanente tentoonstelling in de Grote Kerk

Alkmaar is een museum rijker

De Grote Kerk heeft een prachtige, uitgebreide permanente tentoonstelling. De kerk is gevuld met speciaal ontworpen wanden uitgerust met digitale schermen, vitrines en teksten in print. Op de wanden vindt u in Nederlands en Engels uitleg over de geschiedenis van de kerk, het monumentale interieur en de in de kerk aanwezige kunst.

Verhalen komen tot leven
Op de wand in het noordtransept wordt in vier perioden van 900 tot nu, de geschiedenis van de kerk verteld. Aan de kant van het hoofdorgel waren vroeger de doop- en de uitvaartkapel. Op de wanden rond de opslag daar komen de verhalen over dopen en begraven worden en is er veel toelichting op de grote hoeveelheid grafzerken in de kerk. Met mooie verhalen over Carel de Dieu, Oopje, die door Rembrandt is geschilderd, en een levend begraven vrouw. Op losse borden worden monumentale delen toegelicht als de orgels, het scheepje van Michiel de Ruyter en Laurentius.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de kerk. Kijk hier voor meer informatie. Is de kerk gesloten? En deel van deze tentoonstelling is ook te beleven in de virtuele 360 graden rondleiding!