Mellemeivogel NKK ADE 15
Nederlands Kamerkoor © Melle Meivogel

Kom met de hele familie naar het Nederlands Kamerkoor

“Koormuziek verdient een podium. De toekomst van podiumkunsten hangt af van hoeveel mensen je op bezoek hebt. En koormuziek is zo’n prachtige vorm van podiumkunst. Dus wat mij betreft zet je met koeienletters boven dit stuk: neem je kinderen, je kleinkinderen, of eigenlijk: je hele familie mee.” Zo gezegd, zo gedaan.

Aan het woord is Tido Visser, artistiek leider van het Nederlands Kamerkoor. Als medebedenker van muziektheaterproducties plant hij concerten in het hele land en stelt hij maatschappelijk relevante thema’s aan de kaak via voorstellingen.

Britse hoogstandjes verbinden
Op 11 november zingt het Nederlands Kamerkoor onder de bezielende leiding van dirigent Peter Dijkstra het Requiem van Howells de Songs of Farewell van Hubert Parry in de Grote Kerk in Alkmaar. “Allebei populaire Britse koorstukken, die werkelijk prachtig én toegankelijk zijn voor een breed publiek. Als je koormuziek nog niet goed kent, dan is dit een unieke, laagdrempelige, bijna meditatieve kennismaking met het fenomeen koorkunst. Het Nederlands Kamerkoor zingt recht je hart in. En met de Grote Kerk als decor, trillen je emoties en je ziel los.

Het is zo belangrijk dat we ons met elkaar blijven verbinden. Wist je dat er meer mensen in Nederland lid zijn van een (amateur)koor dan dat er mensen lid zijn van een voetbalvereniging? Ik vind dat altijd een verrassend leuk feitje. Het gaat om 1,7 miljoen zingende mensen. Dat getal is niet alleen indrukwekkend, het zegt ook iets: zingen verbindt. Dat voel je in je lijf én het is wetenschappelijk aangetoond.” Hartslagen synchroniseren op het moment dat je samen gaat zingen, bewees een onderzoek uit 2018 van de Stockholm University. En de Universiteit van Oxford concludeerde dat zingen de gezamenlijke activiteit is die het snelste en de meeste vriendschappen doet ontstaan.[CT1] 

Muziek zien en schilderkunst horen
Tijdens het vernieuwende audiovisuele spektakel Van Gogh in Me waarmee het Nederlands Kamerkoor in 2022 optrad, heeft het koor het publiek geïntegreerd in een synesthetische ervaring. Tido legt uit: “In de zaal hoor je niet alleen schitterende a-capellakoormuziek van onder andere Debussy, Mahler en Strauss uit de tijd van Van Gogh en Klim, ook zié je hun schilderkunst ‘live’ verschijnen op het doek. Of eigenlijk: je ziet de muziek in de penseelstreken van Klimt en Van Gogh en hoort ze schilderen.

De kunstwerken waren iedere keer dat ons koor optrad weer anders; ze werden mede gebaseerd op een algoritme dat biometrische input ophaalde uit de zaal - de hartslag van de koorzangers, de dynamiek van de muziek en emoties van het publiek. Magistraal was het. We hebben de voorstelling in verschillende landen en voor uiteenlopende doelgroepen opgevoerd. En volgend jaar staan we in Hong Kong!”

Samenwerken
Het Nederlands Kamerkoor werkt graag samen om nieuwe inspiratie op te doen en een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Tido: “Denk aan schitterende samenwerkingen met zangeressen Froukje en Wende Sneijders, aan muzikale theatrale voorstellingen met toneelgroep de Warme Winkel, aan onze voorstelling #uncut, waarin de reis van jonge transvrouw Renske Vrolijk centraal stond, of aan de toekomstige samenwerking met Theo d’Or-winnares, feminist en actrice Naomi Velissariou.

Een ander hoogtepunt uit de afgelopen jaren, is voor mij ‘Vergeten’, een prachtig concert over dementie met een glansrol voor Arjen Ederveen en teksten van Spinvis. De avantgardistische muziekstukken die ons koor zong tijdens ‘Vergeten’, waren treffend voor de chaos in het hoofd van mensen met dementie. Dat vind ik het mooie aan koormuziek: als krachtig en veelzijdig medium zijn we met onze voorstellingen juist geschikt voor meerdere generaties. Zo lang je maar context biedt, kun je heel veel muziekstijlen en genres overbrengen.”

Kunst en cultuur in de huidige samenleving
“Als culturele maker vind ik het onze verantwoordelijkheid om een debat te ontketenen over urgente maatschappelijke kwesties, waar we met onze voorstellingen commentaar op of context aan geven” sluit Tido af. “Het is superbelangrijk om je af te vragen wat de legitimering en authenticiteit is van wat je doet.

De kracht van kunst en cultuur in een hevig gepolariseerde samenleving, is dat het zorgt voor nuance, diversiteit, veelkleurigheid en verbeeldingskracht. Het mooiste is de verbinding en verbroedering die koormuziek teweegbrengt.”

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]