09 Ill 1600X550
Fossiel 09 Mask

09 Gruislaag

Wie heeft er nooit op het strand bij de vloedlijn gekeken? Daar ligt van alles bijeen gespoeld, vooral na een storm: schelpen en schelpengruis, stukken van krabben, een verdroogde vis of een dode meeuw. En vaak helaas ook plastic afval en peuken. Hier zien we iets vergelijkbaars. Deze reeks brokjes en stukjes koraal en schelpfragmenten zijn het resultaat van een storm. Alles werd dooreen gewoeld, brak in stukjes en het gruis kwam uiteindelijk tot rust op de modderige bodem. De resulterende gruislaag is hier verticaal doorgezaagd.

9. Grit Layer
Everyone has seen the high tide line on the beach at least once. All kinds of things are washed up to the tide line, especially after a storm: shells and shell grit, (pieces of) crabs, a dried up fish or a dead seagull. And, unfortunately, plastic waste and sigaret buds. This shows something similar. The series of chunks and pieces of coral and shell fragments are the result of a storm. Everything was stirred up, broke into smaller pieces and the grit that this resulted in, finally came to rest on the muddy bottom. The grit layer that you see here, was split vertically.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]