07 Ill 1600X550
Fossiel 07 Mask

07 Favosites

Sommige honingraatkoralen vormden grotere plakken dan de relatief kleine Michelinia. Ze worden Favosites genoemd. Hier in de kerk is dat helaas niet te zien, maar Favosites-kolonies konden soms wel een halve meter groot worden. Alle honingraatkoralen behoorden tot de Tabulata, een uitgestorven koraalgroep die uitsluitend kolonievormers kende. Het leven in een kolonie bood de individuele koraaldiertjes het voordeel van een grotere overlevingskans. De kolonies konden ook andere vormen aannemen dan zulke honingraten. Elders in de kerk vinden we struikvormige koralen.

7. Favosites
Some honeycomb corals formed larger plaques than the relatively small Michelinia. These large plaques  are called Favosites. The colonies could sometimes grow up to half a meter in size, but unfortunately that cannot be seen in this church. All honeycomb corals belonged to the Tabulata, an extinct group of coral species that formed colonies. Living in a colony offered the individual coral animals advantages for a greater chance of survival. The colonies could also take other shapes than honeycombs like these. Elsewhere in the church we can see bush-shaped corals. 

 

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]