03 Ill 1600X550
Fossiel 03 Mask

03 Golfribbels

Deze steen bevat geen restanten van uitgestorven dieren, maar wel de fossiele overblijfselen van een verschijnsel dat de omgeving kenmerkt waarin die dieren hebben geleefd. We zien hier golfribbels. Wanneer water met de juiste snelheid over zand of modder stroomt, kunnen dergelijke ribbels ontstaan. We kennen ze allemaal wel van het strand. De ribbels werden vervolgens bedekt met een nieuwe laag modder en zijn daardoor bewaard gebleven. Het gesteente is uiteindelijk precies op de laag met de ribbels gespleten, en hier in de kerk verwerkt.

3. Wavy ridges
This stone does not contain remains of extinct animals, but it does contain the fossils of a phenomenon that characterizes the environment in which the animals lived back in the day. When water flows over sand or mud at the right speed, similar ripples can form - the ones we all know from the beach. The ridges were subsequently covered with a new layer of mud and preserved. Eventually, the stone split exactly on the layer with ridges  and was incorporated in this church.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]