26 ILL~1
Fossiel 26 Mask

26 Favosites

Dit stuk honingraatkoraal is groter dan de relatief kleine Michelinia. Het is een Favosites. Hier in de kerk is dat helaas niet te zien, maar Favosites-kolonies konden soms wel een halve meter groot worden. Alle honingraatkoralen behoorden tot de Tabulata, een uitgestorven koraalgroep die uitsluitend kolonievormers kende. Het leven in een kolonie bood de individuele koraaldiertjes het voordeel van een grotere overlevingskans. De kolonies konden ook andere vormen aannemen dan zulke honingraten. Elders in de kerk vinden we ook struikvormige koralen.

26. Favosites
This piece of honeycomb coral is larger than the relatively small Michelina; it’s a Favosites. Sometimes, colonies could grow up 3,5 feet in size. All honeycomb corals belonged to the Tabulata, an extinct group of colony-forming corals. Living in a colony offered the individual coral animals the advantage of a greater chance of survival. The colonies could also take other shapes. Elsewhere in the church we can see bush-shaped corals.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]