23 Ill 1600X550
Fossiel 23 Mask

23 Gipskristallen

Deze zespuntige ster is geen fossiel, geen overblijfsel van een dier, maar vrijwel zeker het resultaat van het ontstaan van gipskristallen in de zoute kalkmodder. Wanneer zeewater indampt, kunnen twee mineralen ontstaan: zout (dat wordt gewonnen als zeezout of als steenzout uit diepe aardlagen) en gips. Gips komt voor in twee kristalvormen, met en zonder water in de kristalstructuur. Met water noemen we het gewoon gips, zonder water anhydriet. Gips- en anhydrietkristallen kunnen verschillende vormen aannemen, zo’n ster is er een van.

23. Gypsum crystals
This six-pointed star is not a fossil, nor the remains of an animal. Presumably, this is the result of the formation of gypsum crystals in the salty lime mud. When seawater evaporates, two minerals can be formed: salt (which is extracted as sea salt or rock salt from deep layers below the earth’s surface) and gypsum. The latter occurs in two crystal forms - with and without water in the structure. With water it’s simply called gypsum, without water it’s called anhydrite. These crystals can take different shapes - a star shape like this is one of the possibilities. 

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]