18 ILL~1
Thumbnail Fossiel 18 Mask

18 Koraal

Sommige koraalsoorten ontwikkelen zich in de vorm van vertakte ‘struikjes’ van kalk. U moet zich voorstellen dat een piepklein koraaldiertje leeft op een zich langzaam uitbreidend kalken ‘takje’. Het diertje kan zich na verloop van tijd in tweeën delen, en groeit dan verder als twee koraaldiertjes op twee kalken takjes, in de vorm van een Y dus. Dat proces van delen kan zich redelijk eindeloos herhalen, waardoor struikachtige kalkstructuren ontstaan. Zo’n kolonie is hier dwars doorgezaagd; de takjes zien we als kleine rondjes.

18. Coral
Some coral species develop in the form of lime ‘shrubs’ or ‘bushes’ of limestone. Imagine that a tiny coral animal lives on a limestone ‘twig’ that  slowly expands. Over time, the animal can divide into two and then continues to grow like two coral animals on two lime ‘twigs’ in the shape of a Y. This process can repeat itself endlessly, creating shrub-like structures of lime twigs. Such a colony has been sawn straight through here; we see the twigs as small circles.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]