13 Ill 1600X550
Fossiel 13 Mask

13 Gipskristallen

Op meerdere plekken in de kerk zijn witte sterren te zien. De kalkmodder die uiteindelijk dit gesteente heeft opgeleverd, moet hypersalien (‘bremzout’) zijn geweest. Door indamping vormden zich kristallen van het mineraal gips (CaSO4) in de modder. Die kristallen losten in de loop van de tijd weer op, waarna een holte overbleef. Deze holte is vervolgens opgevuld geraakt met het witte mineraal calciet (CaCO3 of kalk). De sterren zijn dus de kalkopvullingen van afdrukken van oorspronkelijke gipskristallen. Daar is veel tijd voor nodig geweest.

13. Gypsum crystals
At several places in the church, white stars can be seen. The lime mud that ultimately produced this rock, must have been hypersalanic (extremely salty). Through evaporation, crystals of the mineral gypsum (CaSO4) formed in the mud. These crystals dissolved again over time, leaving a cavity that was filled with the white mineral calcite (CaCO3 or lime). The stars are presumably the lime fillings of impressions that gypsum crystals left behind. One thing’s for sure: that took a lot of time. 

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]