11 ILL~1
Fossiel 11 Mask

11 Slakkenhuis

Dit lijkt een beetje een rommeltje, en dat is het ook. We zien een mooi in de lengterichting doorgezaagd kegelvormig slakkenhuis, waarin ooit een zeeslak heeft geleefd. Het lege slakkenhuis is na de dood van de slak terechtgekomen in een afzetting van allerhande gruis, We zien vooral gebroken takjes van koraalkolonies en er zitten ook wel restjes van zeelelies en solitaire koraaldiertjes tussen. Vermoedelijk heeft een storm al dit gruis bijeen gespoeld. Het is een thans versteend overblijfsel van een oeroude biodiversiteit.

11. Snail Shell
A messy gathering of things, with a beautiful cone-shaped snail shell sawn lengthwise. After the snail’s death, the empty shell ended up in a deposit of grit. We see broken twigs of coral colonies as well as remains of sea lilies and solitary coral animals. A storm likely washed all of this grit together, now fossilized as a remnant of an ancient biodiversity.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]