Orgelluiken 5

Vrienden


De Grote Sint Laurenskerk kent twee vriendengroepen: de 'Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk Alkmaar' en de 'Vrienden van het Orgel'. 

Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk Alkmaar
De Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk Alkmaar zijn nauw betrokken geweest bij de laatste intensieve restauratie van het kerkgebouw, dat in 1996 werd voltooid. Maar een monument is nooit af en de Vrienden zetten zich nog dagelijks in om gelden bijeen te brengen voor restauratie en/of instandhouding van onderdelen van dit historische gebouw. Tevens leiden zij iedere vrijdag in de maanden mei, juni, juli en augustus bezoekers rond in het kerkgebouw. Kijk voor meer informatie over de Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk op www.vriendengrotesintlaurenskerk.nl.

Vrienden van het Orgel
De Vrienden van het Orgel hebben als voornaamste doelstelling de in het kerkgebouw aanwezige historische orgels te promoten en helpen met raad en daad bij de organisatie van orgelconcerten. Vanaf half mei tot begin september zijn er iedere vrijdag twee kaasmarktconcerten die beginnen om 12.00 en 13.00 uur. In de maanden juli, augustus en begin september is er iedere woensdagavond een Zomeravondconcert, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze concerten zijn de Orgelvrienden aanwezig voor informatie. Kijk voor meer informatie over de Vrienden van het Orgel op www.alkmaarorgelstad.nl.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]