Koorstraat 2
1811 GP, Alkmaar
NH NL 072 548 99 99


Restauratie vensters Grote Kerk in 2019 van start

Provincie Noord-Holland kent subsidie toe

De provincie Noord-Holland heeft op 19 december 2018 aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar een subsidie toegekend van € 180.000,- voor restauratie van vijf vensters in het zuidtransept van de Grote Kerk te Alkmaar. De subsidie is verstrekt in het kader van de regeling ‘Restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2018’ en vormt een aanzienlijke bijdrage in de restauratiekosten. Onlangs kende ook de gemeente Alkmaar een substantiële subsidie toe voor dit restauratieproject.

Restauratie van start in 2019
De beide subsidies zijn nog niet toereikend om de restauratiekosten te dekken. Echter, vanwege de slechte technische staat van de vijf vensters is toch besloten om met de restauratie te starten in de loop van 2019. Het bestuur van de stichting blijft zich inzetten voor het verwerven van noodzakelijke aanvullende subsidies en bijdragen uit externe fondsen. De restauratie zal een aantal maanden in beslag nemen, waarbij nauwkeurig afstemming plaatsvindt met de voorziene (culturele) programmering in de Grote Kerk.

Ingrijpen noodzakelijk
De Grote Kerk in Alkmaar onderging in de afgelopen eeuwen meerdere restauraties. In de jaren 60 werden in meerdere vensters de ijzeren brugstaven vervangen door brons. Daarbij werd soms kalksteen voor de montants ofwel de natuurstenen raamstijltjes toegepast, waar dit oorspronkelijk zandsteen was. Deze kalksteen schilfert af, vooral aan de droge binnenzijde van de ramen. Inmiddels dreigen de dragende stijltjes zo dun te worden, dat ingrijpen nodig is. Ook het loodnet van het glas-in-lood is verweerd en niet meer dicht, zodat bij wind en regen een fijne sproeiregen op de bezoekers in de kerk neerdaalt. Omdat het probleem wordt veroorzaakt door de kwaliteit van het toegepaste natuursteenmateriaal zelf, is reparatie van de aangetaste montants niet mogelijk. Deze moeten worden vervangen. De traceringen van de raamkoppen zijn nog in goede staat, en kunnen ter plekke worden behouden.