Koorstraat 2
1811 GP, Alkmaar
NH NL 072 548 99 99


Restauratie Consistorie voltooid

Na een anderhalf jaar durende restauratie is de Consistorie van de Grote Kerk Alkmaar weer in oude luister hersteld. Circa tweehonderd eikenhouten planken van het tongewelf zijn losgehaald, schoongemaakt, gerepareerd en teruggeplaatst, waardoor de veelbewogen historie van Alkmaar opnieuw zichtbaar is. Restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink constateerden bovendien dat zowel de kapconstructie als de schilderingen van de Consistorie nog nagenoeg origineel zijn. 

Van sacristie tot consistorie

Deze ruimte is in de zestiende eeuw gebouwd als sacristie. Hier kleedden de priesters zich om en bereidden zij zich voor op de mis. Voor elke gelegenheid was er een bijpassende kazuifel, dus was er veel kastruimte nodig. Ook het kostbare liturgisch vaatwerk werd hier bewaard.

In de protestantse tijd gaat de sacristie consistorie heten. Het is een deftige plek waar de kerkenraad samenkomt, het avondmaalzilver wordt bewaard en het archief een plek krijgt. In het tongewelf is het wapenschild van Karel V met de tweekoppige adelaar en het wapen van Holland geschilderd. Ook zijn daar het stadswapen van Alkmaar en die van bevriende steden Delft en Oudewater te zien.