Koorstraat 2
1811 GP, Alkmaar
NH NL 072 514 0707


Disclaimer

Op de producties in de Grote Kerk Alkmaar zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) van toepassing.

Kaartverkoop, aanbiedingen, prijzen
Alle door de Grote Kerk, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De kerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het ons en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Redactie
Elianne van Diepen, Ilona Broomans, Marja Elzinga, Renate Vetman, Ceda Lablans.

Programmering
Marijke van den Muijsenberg.

Vormgeving en webbuilding
Basic Orange

Deze site is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op gegevens verstrekt door producenten en gezelschappen. Wijzigingen voorbehouden.

Merkt u dat er iets niet klopt? Laat het ons alstublieft meteen weten. Dan kunnen we het corrigeren. Werkt iets niet goed? Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons even, alstublieft. Bij voorbaat excuses voor het ongemak. Mail ons.

Privacy policy
Grote Kerk Alkmaar wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Om deze reden is het dan noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen persoonlijke gegevens verwerken. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Grote Kerk Alkmaar gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
b. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines naar aanleiding van een transactie;
c. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
d. informatie verstrekken over de producten en diensten van Grote Kerk Alkmaar.

Voor nadere informatie over de gegevensverwerking in cookies, verwijzen wij u naar onze Privacy Statement.

Incidenteel worden er in de kerk foto- of filmopnames gemaakt, waarop het publiek mogelijk te zien is.