Koorstraat 2
1811 GP, Alkmaar
NH NL 072 514 0707


Symposium Historische Verenigingen Noord-Holland

Erfgoed: "Eeuwenoud, springlevend"

verhuring
Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseren de historische verenigingen van Alkmaar, Haarlem en Hoorn in samenwerking met de provincie Noord-Holland een symposium in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar.
Doelgroep zijn de besturen van alle historische en/of oudheidkundige verenigingen, -stichtingen, -genootschappen etc., die op lokaal gebied werkzaam zijn in Noord-Holland, maar ook hun leden, bewoners van monumenten, besturen van kerkgenootschappen en andere belangstellenden voor het onderwerp van deze dag.

Ons provinciaal erfgoed belichten we aan de hand van twee actuele thema’s:
• Is er een toekomst voor leegkomende (monumentale) kerkgebouwen en wat voor rol kunnen
de historische verenigingen daarbij spelen?
• Particuliere monumenten in stad en dorp: hoe houden we ze duurzaam bewoonbaar?

Waarom zijn dit voor ons belangrijke thema’s? Als historische verenigingen c.a. zijn we dagelijks bezig het lokale historische, zowel materiële als immateriële, erfgoed in de breedste zin des woords nader in beeld te brengen, te behouden dan wel te ontsluiten, teneinde het zinvol te verbinden met het heden.
 
De provincie Noord-Holland telt ruim 100 springlevende organisaties die op lokaal historisch gebied werkzaam zijn, draaiend op een ruime kern van gemotiveerde en deskundige vrijwilligers en ondersteund door tienduizenden leden en donateurs. Genoeg redenen dus voor ons - in samenwerking met de provincie NH - om een dergelijk symposium te organiseren en daarmee ook een ontmoetingsplaats te creëren.

En waarom in Alkmaar? In 2018 wordt het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk uitgebreid gevierd! Op die historische plek willen we elkaar graag ontmoeten.

Graag nodigen wij alle belangstellenden en vertegenwoordigers van uw vereniging, stichting, (kerk)genootschap uit om dit symposium bij te wonen.  Het programma start om 10 uur en loopt door tot 14.30 uur, inclusief lunch.
Kaarten
  • Zaal Grote Kerk
    Prijs Normaal € 25,00
    incl. drankje en garderobe