centrum voor kunst, cultuur en maatschappelijke activiteiten
Alkmaar is een museum rijker!

Alkmaar is een museum rijker!

Grote Kerk Alkmaar heeft een prachtige, uitgebreide permanente tentoonstelling. De kerk is gevuld met speciaal ontworpen wanden uitgerust met digitale schermen, vitrines en teksten in print. Op de wanden vindt u in Nederlands en Engels uitleg over de geschiedenis van de kerk, het monumentale interieur en de in de kerk aanwezige kunst.

Op de wand in het noordtransept wordt in vier perioden van 900 tot nu, de geschiedenis van de kerk verteld. Aan de kant van het hoofdorgel waren vroeger de doop- en de uitvaartkapel. Op de wanden rond de opslag daar komen de verhalen over dopen en begraven worden en is er veel toelichting op de grote hoeveelheid grafzerken in de kerk. Met mooie verhalen over Carel de Dieu, Oopje, die door Rembrandt is geschilderd, en een levend begraven vrouw. Op losse borden worden monumentale delen toegelicht als de orgels, het scheepje van Michiel de Ruyter en Laurentius.


Openingstijden
De Grote Kerk Alkmaar is voor bezichtiging en bekijken van exposities geopend van 11.00 tot 17.00 uur op de volgende dagen: 30 maart t/m 1 juni op donderdag t/m zaterdag, 2 juni t/m 3 september op dinsdag t/m zondag en 12 sept t/m 29 september op donderdag t/m zondag. Bekijk ook de uitzonderingen.

  • zomeravond
  • world press
  • Verhuur banner